loader

Bedrijfsprofiel Wie zijn wij

AlfaDrone is gespecialiseerd in het leveren van GEO-diensten voor natuurgronden, bouwpercelen en wegenbouw. De drones zetten wij voornamelijk in voor landmetingen (mapping) zoals het genereren van data voor GIS-doeleinden (orthofoto en 3D-puntenwolk). AlfaDrone heeft ook de kennis in huis voor het uitzetten van terreinen (precisie GPS) en het leveren van eindproducten zoals een 3D terrein visualisatie met bijbehorende data en tools (ArcGIS).

De gebruikte techniek is hoofdzakelijk gebaseerd op fotogrammetrie waarbij specifieke foto-opnames worden gebruikt om een 3D model (puntenwolk) en Orthofoto’s te produceren. Door bij elk project geo-referentiepunten in te zetten heeft het eindproduct een nauwkeurigheid van maximaal 2 cm op de geografische ligging.
Wij leveren eindproducten uit in de gewenste bestanden zoals bijvoorbeeld:
.TIF, .LAS, .ECW etc.

AlfaDrone maakt gebruik van drones met een hoge bedrijfszekerheid, veelal van het merk DJI, en fotocamera’s met een hoge beeldkwaliteit van 4K. Voor speciale doeleinden beschikken we over een 4K camera met verwisselbare lenzen. Door een verder ontwikkelde tool kunnen inspecties van wegen (ook snelwegen) en spoorbanen worden uitgevoerd op afstanden tot 120 meter. Ook precisie 3D modellen van rotondes en viaducten kunnen hiermee worden verwezenlijkt.

Onze piloten zijn RPA-L gebrevetteerd en geroutineerd in het uitvoeren van precisie-vluchten.
Onze drones hebben een Speciaal Bewijs van Luchtvaardigheid (S-BVL) en zijn ingeschreven in het luchtvaartregister. De Drones (UAV/RPAS) zijn verzekerd voor derden-aansprakelijkheid tot een bedrag van bedrag van EUR 1.000.000,-.

Voor extra informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Diensten Wat is er mogelijk?

GEO diensten

AlfaDrone is in staat om verschillende GEO-diensten met een hoge nauwkeurigheid uit te voeren en op te leveren. De hoofdfocus ligt hierbij op het genereren en uitleveren van onder andere: 3D puntenwolken, 3D modellen, Orthofoto’s & digitale terrein modellen.
Het betreffende gebied wordt middels precisie GPS apparatuur voorzien van voldoende grondcontrolepunten. Het vooraf voorbereide vluchtplan wordt ingeladen waarmee de drone zijn posities kiest. Alle instellingen en wensen worden vooraf ingekaderd zodat de drone altijd met genoeg overlap de gegevens van het desbetreffende gebied inventariseert.
Met specifieke software wordt de data verwerkt tot een voor de klant bruikbaar model, 3D-puntenwolk, orthofoto & hoogtemodel. Als de terreinhoogten worden ingevoerd ontstaat er een vlak dekkende foto waarbij iedere pixel is gepositioneerd op zijn werkelijke locatie in Rijksdriehoek-coördinaten.
Alle verzamelde data kan omgezet worden naar direct bruikbare geo-informatie (GIS), 3D modellen & monitoringsreeksen.

Voor extra informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Inspecties

Met behulp van drones zijn wij in staat om die plaatsen te bereiken die moeilijk, gevaarlijk of bijna onmogelijk zijn voor bemande inspectieteams.
Met verschillende type drones kan AlfaDrone gebouwen, terreinen, installaties en ook bij grotere hallen indoor inspecties uitvoeren. Voor indoor kunnen wij bulkopslag met bepaalde software berekenen op de omvang cq het aantal kuub van het opgeslagen materiaal.
Wij zijn ook inzetbaar voor het inspecteren van hoog gelegen daken en installaties, het maken van overzichtsfoto’s van bouwlocaties om bijvoorbeeld de voortgang te bekijken of voor het controleren van het veiligheidsaspect.
Door gebruik te maken van optische zoom-camera’s zijn wij ook inzetbaar voor inspecties op grotere afstand. Op deze manier kunnen wij meer afstand houden van bewoning, mensenmassa’s, maar ook van objecten die bij te dicht naderen mogelijk gevaar op kunnen leveren.
Wij staan voor een snelle levering van het eindproduct in video (HD kwaliteit), in foto (4K) en/of berekende modellen.

Voor extra informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Milieu

Het milieu is een erg belangrijk aspect dat speelt bij nagenoeg alle toekomstige ontwikkelingen. Op dit gebied heeft AlfaDrone een goed gevulde portfolio met innovatieve oplossingen en kunnen wij met behulp van drones milieutechnische onderzoeken & inventarisaties efficiënt uitvoeren. Op het gebied van vegetatie, warmtemetingen en luchtkwaliteit bieden onze drones en technieken een meerwaarde. De mogelijkheden variëren van het in kaart brengen van natuurgebieden tot het analyseren van grote hoeveelheden bomen waarbij gegevens als de locatie, hoogte en kruindiameter automatisch kunnen worden geïnventariseerd. tevens is AlfaDrone in staat om warmtescans uit te voeren voor verschillende typen bebouwing waarbij een duidelijk beeld ontstaat over mogelijke warmtelekkages. Ook op het gebied van luchtvervuiling biedt AlfaDrone innovatieve oplossingen. Om de actuele luchtkwaliteit op verschillende emissievormen zoals CO2, NH3 (Ammoniak) en H2S te meten heeft AlfaDrone een meettechniek ontwikkeld waarbij efficiënt de verschillende waarden bij de bron kunnen worden geïnventariseerd.

Voor extra informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Luchtbeelden

De mogelijkheden voor luchtfotografie en film zijn oneindig. Met onze grote variëteit aan drones maken wij unieke opnames vanuit de lucht of grond die naast dat ze een extra dimensie toevoegen een totaal unieke kijk geven op uw object. Onze drones zijn zowel voor het bedrijfsleven als voor particulieren breed inzetbaar.

Van de luchtopnames creëren wij bijzondere en complete video’s, ook prachtige foto's van zeer hoge kwaliteit leveren wij aan verschillende opdrachtgevers.
Wij werken met uitsluitend met professionele apparatuur en hoogwaardige camera's.

Voor extra informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Werkwijze Hoe werken wij?

Risico-analyse
Tevoren wordt de locatie bezocht en geinspecteerd, de risico-analyse opgesteld, obstakels vastgelegd en de veiligheid voor bewoners en omstanders beoordeeld en ingeschaald. Waar vereist wordt melding gemaakt en/of een vergunning aangevraagd.

Uitvoering
Een drone-piloot werkt in principe nooit alleen. Er is altijd een waarnemer bij die zowel de omgeving als het luchtruim in de gaten houdt. Betreft het een foto- of video opdracht dan is nog een extra collega aan het werk. De piloot vliegt de drone, de camera-man/vrouw bedient de camera en de waarnemer houdt de veiligheid in de gaten.

Bouwgrond/natuurgrond
Voor het in kaart brengen van bouwgrond en natuurgrond worden ongeveer 500 foto’s per hectare gemaakt. Deze digitale foto’s (GISdata) worden met specifieke software aan elkaar gerekend tot een 3D model (puntenwolk). Uit deze puntenwolk kunnen hoogte gegevens worden gehaald en de orthofoto’s worden gegenereerd. Deze techniek is tevens perfect in te zetten voor karteren. AlfaDrone levert deze producten op in bestanden naar wens van de opdrachtgever.

Foto/video
Luchtfoto’s worden uitgeleverd in 4K kwaliteit. Luchtvideo’s worden volgens opdracht of naar eigen inzicht gemonteerd en voorgelegd ter beoordeling. Naar wens kan er tekst en/of ondertiteling, het eigen bedrijfslogo en achtergrondmuziek worden toegevoegd.

Warmtescan
Woningen en gebouwen worden met een Infrarood camera onder verschillende invalshoeken gefotografeerd. De foto’s kunnen wij op specificatie analyseren, bijvoorbeeld 2 graden per kleurscheiding, en het analyserapport bijleveren. De opdrachtgever kan ook zelf de analyse uitvoeren waarbij AlfaDrone zorgt voor de analyseprogrammatuur.

Luchtkwaliteit meting
Op verzoek worden luchtbestanddelen vanaf een bepaalde locatie (de bron) en op een bepaalde tijd gemeten. Bijvoorbeeld de hoeveelheid ammoniak (NH3). De meetlocatie wordt bepaald door de windrichting en de hoogte van de meetlocatie door de hoogte van de uitstoot. De drone registreert de gps locatie, de hoogte en de tijd. Het meetapparaat registreert het luchtbestanddeel (per 2 minuten een meting gedurende een kwartier) en de tijd. Door beide gegevens aan elkaar te koppelen is bekend op welke locatie en welke tijd een luchtbestanddeel gedurende een aantal malen is gemeten. Een meetrapport wordt opgesteld waarbij het luchtbestanddeel normaliter wordt uitgedrukt in ppm. (parts per million).

Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden verwijzen wij u graag door naar onze portfolio waar een kleine selectie van opgeleverde projecten wordt weergeven.

Voor extra informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Portfolio Een selectie van ons werk

Via de onderstaande buttons zijn enkele voorbeelden van door AlfaDrone gerealiseerde projecten te bekijken. Bent u geïntresseerd in de mogelijkheden voor uw project of wilt u graag extra informatie over de onderstaande voorbeelden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact Wij staan voor u klaar!

Bedrijfsgegevens

AlfaDrone BV
Minervum 7067
4817 ZK Breda
Tel : +31 88 733 6309
E-mail: info@alfadrone.nl
LinkedIn: AlfaDrone

Copyright 2016 - Alle rechten voorbehouden - Alfadrone.nl